การพัฒนาผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 4

18 เมษายน -21 พฤษภาคม 2546

น้ำตกห้วยแก้ว เชียงใหม่ 7 พค.46 (48k)

อาหารว่าง บ่าย ไร่ท๊อปฟาร์ม 7 พค.46

ภาพหมู่ที่ขั้นบันไดบ้านริมธาร ไร่ท๊อปฟาร์ม

วงดนตรีไร่ท๊อปฟาร์ม

สะพานแขวนข้ามลำธาร 1 ไร่ท๊อปฟาร์ม

สะพานแขวนข้ามลำธาร 2 ไร่ท๊อปฟาร์ม

รายชื่อสมาชิก Email & Phone

www.cotmes.org, www.cmethai.org

Web Based Instruction เรื่องต่างๆ

nopadol33@hotmail.com

Make your own free website on Tripod.com